ग्रामोन्नती मंडळ
कृषि विज्ञान केंद्र
नारायणगाव तालुका - जुन्नर जिल्हा -पुणे
ENGLISH / मराठी

संस्थेविषयी स्टाफ उपक्रम जिल्ह्याची माहिती संशोधन केंद्र छायाचित्रे पब्लिकेशन लिंकेज

होम

पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख कृषी विषयक संशोधन केंद्रे

अ. नं. पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख कृषी विषयक संशोधन केंद्रे संपर्क नं.
राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी, ता. हवेली, जि. पुणे फोन नं. ०२०-२६९१४२४५/४६, २६९१५५७३
राष्ट्रीय अजैविक ताण प्रबंध संस्था माळेगाव खु. ता. बारामती, जि. पुणे फोन नं. ०२११२-२५४०५५/ २५४०५७/५८
राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्र, राजगुरूनगर, जि. पुणे फोन नं. ०२१३५- २२२०२६, फॅक्स-२२४०५६
वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट मांजरी, ता- हवेली, जि. पुणे फोन नं. ०२०-२६९९३९९४
विभागीय फळ संशोधन केंद्र, गणेशखिंड, पुणे फोन नं. ०२०- २५६९३७५०/ २५६९८७३४
कृषी महाविद्यालय, शिवाजीनगर, पुणे फोन नं. ०२०-२५५३७०३३/ २५५३७१६७
हॉर्टीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, तळेगाव, ता. मावळ, जि. पुणे फोन नं. ०२११४- २२३९८०
कृषी विज्ञान केंद्र, माळेगाव, ता. बारामती, जि. पुणे फोन नं. ०२११२- २५५२०७/ २५५२२७

कृ.वि.के. प्रक्षेत्र
जवळचे स्टेशन
केव्हीके इमारत
हवामान अंदाज
बाजार माहिती
८वे राष्ट्रीय संमेलन
उद्देश
संपर्क साधा

Technological Week
2015

कृ. वि. के. प्रात्यक्षिके २०१५-१६
            
        कॉपीराईट © २०१4 कृषी विज्ञान केंद्र, नारायणगाव
विकसित- विनोद शि. जाधव, कार्यक्रम सहाय्यक,संगणक , कृ.वि.के. नारायणगाव Count Visitors