ग्रामोन्नती मंडळ
कृषि विज्ञान केंद्र
नारायणगाव तालुका - जुन्नर जिल्हा -पुणे
ENGLISH / मराठी

संस्थेविषयी स्टाफ उपक्रम जिल्ह्याची माहिती संशोधन केंद्र छायाचित्रे पब्लिकेशन लिंकेज
होम
जवळचे स्टेशन
केव्हीके इमारत
हवामान अंदाज
बाजार माहिती
उद्देश
संपर्क साधा

कृषी तंत्रज्ञान सप्ताह
२०१५

कृ.वि.के. प्रक्षेत्र

८वे राष्ट्रीय संमेलन

कृ. वि. के. प्रात्यक्षिके २०१५-१६
 
महत्वाची संकेतस्थळे
 
ATARI ZONE-V
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी
कांदा व लसुन संशोधन केंद्र, राजगुरुनगर
राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी (पुणे )
कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान
कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा)
नाबार्ड
महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (माफसू), नागपुर
राष्ट्रीय डेअरी संशोधन संस्था
राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड
पशुपालन, डेअरी, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ
केंद्रीय कुकुट संशोधन संस्था
कृषी नियतकालिक यादी
किसान पोर्टल
            
        कॉपीराईट © २०१4 कृषी विज्ञान केंद्र, नारायणगाव
विकसित- विनोद शि. जाधव, कार्यक्रम सहाय्यक,संगणक , कृ.वि.के. नारायणगाव Count Visitors